Menu

Výklenkové kaple ve Vtelně

Unikátní reliéfy Sedmi bolestí Panny Marie ve výklenkových kaplích..

Zastavení v podobě výklenkových kaplí Sedmi bolestí Panny Marie lemovala cestu z Libkovic k poutnímu areálu v Mariánských Radčicích. Původně bylo výklenkových kaplí sedm. Do 20. let 20. století se zachovaly čtyři kaple, které byly vzhledem k plánovému rozšíření uhelné těžby v 80. letech přemístěny k přístupové cestě ke kostelu ve Vtelně. Soubor kaplí byl vytvořen podle návrhu architekta Oktaviána Broggia v letech 1725–1743. Vystavěny byly z příspěvků poutníků. V rámci celků s touto tematikou se kaple řadí k nejkvalitnějším svého druhu nejen v regionu, ale i v Čechách vůbec.

Výklenkové kaple – vzhled

Svazky pilastrů v nárožích lemují centrální niku, nad níž se obloukovitě nebo trojboce vzpíná římsa. Do nik jsou vsazeny vysoké pískovcové reliéfy znázorňující jednotlivé bolesti Panny Marie. Dochováno je Obřezání Páně, Útěk do Egypta, Dvanáctiletý Kristus v chrámu a Kristus nesoucí kříž. Plastické figurální doplňky s velkou pravděpodobností pocházejí z dílny E. J. Richtera z Oseku.

Výklenková kaple I – Obřezání Krista

Reliéfní obraz v arkádové nice první ze čtyř kaplí (posuzováno směrem od kostela k hlavní silnici) představuje obřízku Krista v chrámu. Kaple je členěna pilastry s hlavicemi ve stylu napodobujícím iónský řád a ukončena segmentovým štítem s volutami. Stříšku původně zdobily další sochy.

Fotografie: Výklenková kaple č. 1
Fotografie: 1. výklenková kaple

Výklenková kaple II – Útěk do Egypta

Další z kaplí nese reliéfní obraz s výjevem útěku do Egypta. Vidíme zde postavu Panny Marie s mečem zabodnutým do hrudi, jak uniká na oslu. Kapli člení pilastry s akantovými hlavicemi se závitnicemi na nárožích a završuje nízký trojúhelníkový štít.

Fotografie: výklenková kaple č. 2
Fotografie: 2. výklenková kaple

Výklenková kaple III – Dvanáctiletý Ježíš v chrámu mezi učenci

V mělké nice třetí kapličky, kterou opět zdobí pilastry s hlavicemi ve stylu napodobujícím iónský řád na nárožích a završuje štít ve tvaru silně profilovaného oslího hřbetu s koulí na vrcholu, je vsazen reliéfní obraz představující dvanáctiletého Ježíše v chrámu mezi učenci.

Fotografie: výklenková kaple č. 3
Fotografie: 3. výklenková kaple

Výklenková kaple IV – Nesení kříže

Tuto kapli dal asi v roce 1727 vystavět osecký opat Jeroným. V orámované výplni je reliéfní obraz s výjevem Krista nesoucího kříž s bohatším kamenickým dekorem a dvojicí plastik na bočních konzolách prozrazuje svou architektonickou koncepcí inspiraci ve vrcholně barokní oltářní architektuře. Na konzole po levé straně je umístěna postava naříkající ženy (Panny Marie), na straně pravé plastika chybí. Čtyři pilastry ukončují akantové hlavice.

Fotografie: výklenková kaple č. 4
Fotografie: 4. výklenková kaple

Více informací k výklenkovým kaplím naleznete zde.

Kde můžete památku vidět?

V ulici U Kostela, na okraji městské části Vtelno, Most

Památka je volně přístupná

Dostupnost

Autem
Autobusem MHD – zastávka Most, Vtelno