Menu

Gotická křtitelnice v Mostě

Památka připomínající zaniklou obec Albrechtice..

Gotická křtitelnice patří mezí několik málo památek, jež byly přestěhovány ze zaniklých lokalit na Mostecku. Patřily k nim i Albrechtice s kostelem Všech svatých. Právě v prostorách tohoto kostela totiž křtitelnice stávala. Nestěhovala se však pouze jednou. Po rekatolizaci kostela jí bylo přisouzeno místo v exteriéru kostela. Přesněji řečeno u severní strany svatostánku, kde zůstala až do zbourání kostela. Po likvidaci obce byla památka přesunuta do lapidária mosteckého muzea a následně umístěna na své stávající místo do středu města.

Její strastiplná cesta skončila v atriu budovy Magistrátu města Most, nedaleko 1. náměstí. Odtud se snad již nebude muset znovu stěhovat. Rodáci z Albrechtic tak mají v Mostě památku na jejich zaniklý domov, kde mohou vzpomínat. Mostečané a turisté zajisté uchvátí její specifické kouzlo. A jelikož se jedná o volně přístupné místo, můžete si ji přijít prohlédnout v jakoukoli roční dobu a v takovém čase, který Vám osobně vyhovuje. Více informací naleznete zde.

Gotická křtitelnice – vzhled

Neobyčejně jednoduchá a přitom fascinující plastika je zhotovena z kvalitního hrubozrnného křemitého žlutavého pískovce. Tato masivní křtitelnice je kalichovitého tvaru s nízkou nohou o celkové výšce 120 centimetrů. Umístěna je na zděném podstavci, který ji vyzdvihuje do roviny očí kolemjdoucích. Pro zajímavost – gotické dílo váží úctyhodných 1 500 kilogramů. Její několikeré stěhování tak nebylo vůbec jednoduché. Jako každá památka i zachráněná křtitelnice se podrobuje pravidelným údržbám a restaurátorským pracím. Vzhledem k jejímu „věku“ u ní již musely být vyspraveny vzniklé praskliny. Chybějící části pak byly dotvarovány hmotou z umělého pískovce.

Fotografie: Gotická křtitelnice v Mostě
Gotická křtitelnice

Kde můžete památku vidět?

V atriu Magistrátu města Most

Památka je volně přístupná

Dostupnost

Autem
Pěšky ulicí tř. Budovatelů do centra města
Autobusem či tramvají MHD – zastávka Most, 1. náměstí