Menu

Propagační materiály

Pro návštěvníky našeho města jsme připravili několik brožurek s potřebnými turistickými informacemi. Propagační materiály naleznete v tištěné podobě v našem Turistickém informačním centru. Pokud si však chcete materiály prohlédnout předem či nás navštívíte v čas, kdy jsme zavření, můžete si je prohlédnout online.

Pokud si chcete město před jeho návštěvou prohlédnout, zkuste naše virtuální prohlídky či živý přenos pomocí webkamer. K dění ve městě poté doporučujeme aplikaci Munipolis – Mobilní rozhlas nebo si prolistujte naše Mostecké listy online.

Most a okolí: turistické cíle

Publikace Vás provede po nejzajímavějších místech v Mostě a jeho okolí. Nechybí praktické informace (otevírací doba, vstupné) ani mapy, na kterých jsou jednotlivé lokality vyznačeny.

Trojjazyčný (aj, nj, čj) průvodce je zdarma k dispozici v Turistickém informačním centru.

Titulní strana_průvodce

Město Most v příbězích

Publikace Město Most v příbězích provede čtenáře po městě a okolí. Nechte si vyprávět příběhy o neobyčejné přeměně okolní krajiny a města samotného.

Zájemci si brožuru mohou vyzvednout v Turistickém informačním centru v budově Magistrátu města Mostu.

Obrázek: Město Most v příbězích - brožura, Propagační materiály

Sakrální památky Mostecka

Sakrální památky Mostecka představují čtenářům nejen světově proslulý přesunutý děkanský kostel, ale seznamují je i s dalšími památkami v okolí Mostu.

Objevte s námi méně známé památky a umělecká díla sloužící převážně k církevním účelům. V případě zájmu si můžete publikaci vyzvednout v Turistickém informačním centru.

Obrázek: Sakrální památky Mostecka - brožura, Propagační materiály

Těžební oblast se zaniklými obcemi v turistické mapě

V mapě najdeme jak obce zničené těžbou, tak historické i současné těžební lokality. Drahá strana mapy obsahuje krátké představení zmizelých obcí Mostecka.

Tiskovina je zájemcům zdarma k dispozici v Turistickém informačním centru.

Obrázek: Těžební oblast a zaniklé obce - mapa, Propagační materiály

Set tematických propagační materiálů

Set trojjazyčných (aj, nj, čj) propagačních materiálů představuje návštěvníkům turistické zajímavosti města a nejbližšího okolí. Soubor zahrnuje 10 druhů informačních skládaček.

Propagační materiály jsou zdarma k dostání v Turistickém informačním centru.

Obrázek: Set propagačních materiálů - brožury, Propagační materiály

Mapa města a okolí

Jedná se o oboustrannou mapu, která na jedné straně zobrazuje město Most a na druhé jeho širší okolí. Slouží pro lepší orientaci ve městě nejen turistům, ale i místním. Na mapě jsou vyznačeny kromě základních informací a turistických cílů i trasy MHD se zastávkami či cyklotrasy a in-line dráhy.

Mapa je zdarma k dostání v Turistickém informačním centru.

Pohled na město Most

Cyklomapa: Most a okolí

Cyklomapu pro všechny příznivce cykloturistiky vydalo město Most. Vyznačeno je na ní více než 160 kilometrů cyklistických tras.

Cyklomapa je rozdělena na dvě části. První část poskytuje cyklistům zajímavé tipy na cyklovýlety, kde jsou zároveň uveden profil a náročnost trasy. V druhé polovině se nahází mapa samotná.

Mapu je možno zakoupit v Turistickém informačním centru.

Obrázek: Most a okolí - cyklomapa, Propagační materiály

Katalog umělecká díla Jiřího Bradáčka a Václava Kyselky v Mostě

Přehled děl Jiřího Bradáčka a Václava Kyselky v Mostě doplněný životopisem obou umělců, mapou města a ukázkami děl Václava Kyselky, která realizoval mimo Most. Katalog je zdarma k dostání v Turistickém informačním centru.

Obrázek: Umělecká díla Jiřího Bradáčka a Václava Kyselky v Mostě - katalog, Propagační materiály

Katalog umělecká díla Jaroslava Bejčka a Li Ki Sun v Mostě

Přehled děl Jaroslava Bejčka a Li Ki Sun v dnešním Mostě doplněný životopisy manželů a přehlednou mapou je v tištěné podobě zdarma k dostání v Turistickém informačním centru.

Obrázek: Umělecká díla Jaroslava Bejčka a Li Ki Sun v Mostě - katalog

Katalog umělecká díla Vladimíra Procházky a Reného Roubíčka v Mostě

Přehled děl Reného Roubíčka a Vladimíra Procházky v Mostě doplněný životopisem obou umělců, mapou města a ukázkami děl Reného Roubíčka a Miluše Roubíčkové realizovaných mimo Most. Katalog je zdarma k dostání v Turistickém informačním centru.

Obrázek: Umělecká díla Vladimíra Procházky a Reného Roubíčka v Mostě - katalog

Katalog umělecká díla Stanislava Hanzlíka v Mostě

Přehled děl Stanislava Hanzíka v dnešním Mostě doplněný autorovým životopisem a přehlednou mapou je v tištěné podobě zdarma k dostání v Turistickém informačním centru.

Obrázek: umělecká díla Stanislava Hanzlíka v Mostě - katalog

Katalog nástěnná umělecká díla – mozaiky v Mostě

Ve městě Most se nachází velké množství krásných mozaik. Tento katalog přináší jejich ucelený přehled, včetně krátké rešerše o životě a díle autora. Na zadní straně jsou poté jednotlivé lokality děl znázorněny na mapce města. Tiskovina je zájemcům k dispozici pouze v elektronické podobě.

Obrázek: Nástěnná umělecká díla - Mozaiky v Mostě - katalog

Katalog 7. ročníku sochařského sympozia v Mostě 2016

Katalog vydaný k zatím poslednímu ročníku sochařského sympozia, které se konalo v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, si v tištěné podobě můžete vyzvednout v Turistickém informačním centru.

Umělci tvořili svá díla z hořického pískovce tentokrát na téma Harmonie prostoru – harmonie života jako protipól uspěchané doby.

Obrázek: 7. ročník sochařského sympozia Most 2016 - katalog

Katalog 6. ročníku sochařského sympozia v Mostě 2014

Katalog 6. ročníku sochařského sympozia v Mostě 2014 si zájemci mohou vyzvednout v tištěné podobě v Turistickém informačním centru.

Umělci tvořili v areálu Nanebevzetí Panny Marie sochy na téma Kamenná voda.

Obrázek: 6. ročník sochařského sympozia Most 2014 - katalog

Katalog 5. ročníku sochařského sympozia v Mostě 2013


Katalog vydaný k 5. ročníku sochařského sympozia konaného v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Umělecká díla byla vytvořena z hořického pískovce na téma Krajina Duše, krajina těla. Tiskovina je zájemcům k dispozici pouze v elektronické podobě.

Obrázek: 5. ročník sochařského sympozia Most 2013 - katalog

Katalog 4. ročníku sochařského sympozia v Moste 2012


Katalog vydaný k 4. ročníku sochařského sympozia konaného v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Umělecká díla byla vytvořena z hořického pískovce na téma Mosty mezi kýmkoliv a čímkoliv. Tiskovina je zájemcům pouze v elektronické podobě.

Obrázek: 4. ročník sochařského sympozia Most 2012 - katalog

Katalog 3. ročníku sochařského sympozia v Mostě 2011

Katalog vydaný k 3. ročníku sochařského sympozia konaného v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Umělecká díla byla vytvořena z hořického pískovce na téma Oživení části obce v historickém kontextu. Tiskovina je zájemcům k dispozici pouze v elektronické podobě.

Obrázek: 3. ročník sochařského sympozia Most 2011 - katalog

Katalog 2. ročníku sochařského sympozia v Mostě 2010

Katalog vydaný ke 2. ročníku sochařského sympozia konaného v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Umělecká díla byla vytvořena z hořického pískovce na téma Člověk a socha v parku. Tiskovina je zájemcům k dispozici pouze v elektronické podobě.

Obrázek: 2. ročník sochařského sympozia Most 2010 - katalog

Katalog 1. ročníku sochařského sympozia v Mostě 2009

Katalog vydaný k 1. ročníku sochařského sympozia konaného v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Umělecká díla jsou vytvořena z javorového dřeva na téma Archetyp bytí v prostoru. Tiskovina je zájemcům k dispozici pouze v elektronické podobě.

Obrázek: 1. ročník sochařského sympozia Most 2009 - katalog