Menu

Uhelné safari

Cesta do útrob uhelného lomu..

Společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická organizují každoročně od května do září exkurze do těžebních lokalit pořádané za plného provozu, které jsou pro každého nevšedním zážitkem.

Uhelné safari – trasy

Zájemci o exkurzi mají na výběr z celkem pěti tras. Tři trasy vás zavedou do těžebních lokalit, jedna trasa vás seznámí s rekultivacemi a jedna trasa je věnována speciálně těm nejmenším účastníkům. Na všech trasách je možné pořizovat fotografie či video. Více informací o jednotlivých trasách se dozvíte zde.

Trasa 1 – Lom ČSA

 • Kdo: rodiny s dětmi od 12 let
 • Na jak dlouho: 4,5 hodiny
 • Za kolik: dospělá osoba 350 Kč, děti od 12 do 18 let 150 Kč
 • Termíny: vždy ve středu a v sobotu od 9:00 hodin
 • Sraz účastníků: na adrese Václava Řezáče 315, Most
Obrázek: Mapa trasy 1
Obrázek: Mapa trasy 1, zdroj: uhelnesafari.cz

Trasa 2 – Lom Vršany

 • Kdo: rodiny s dětmi od 12 let
 • Na jak dlouho: 4,5 hodiny
 • Za kolik: dospělá osoba 350 Kč, děti od 12 do 18 let 150 Kč
 • Termíny: vždy ve čtvrtek od 9:00 a v sobotu od 9:30 hodin
 • Sraz účastníků: na adrese Václava Řezáče 315, Most
Obrázek: Mapa trasy 2
Obrázek: Mapa trasy 2, zdroj: uhelnesafari.cz

Trasa 3 – Rekultivace

 • Kdo: školní skupiny a odborná veřejnost
 • Na jak dlouho: 2,5 hodiny
 • Za kolik: 100 Kč za osobu
 • Termíny: je zapotřebí domluvit individuálně
 • Sraz účastníků: na adrese Václava Řezáče 315, Most
Obrázek: Mapa trasy 3
Obrázek: Mapa trasy 3, zdroj: uhelnesafari.cz

Trasa 4 – Baby safari

 • Kdo: rodiny s dětmi od 6 let
 • Na jak dlouho: 3,5 hodiny
 • Za kolik: dospělá osoba 350 Kč, děti 150 Kč
 • Termíny: vždy ve vybrané neděle od 9:00 hodin
 • Sraz účastníků: na adrese Václava Řezáče 315, Most
Obrázek: Mapa trasy 4
Obrázek: Mapa trasy 4, zdroj: uhelnesafari.cz

Trasa 5 – RK 5000 – v roce 2023 se tato exkurze z technických důvodů nekoná

 • Kdo: pouze dospělé, fyzicky zdatné osoby
 • Na jak dlouho: 3 hodiny
 • Za kolik: 600 Kč za osobu
 • Termíny: možné každý den vždy od 10:00 hodin
 • Sraz účastníků: na adrese Václava Řezáče 315, Most
Obrázek: Mapa trasy 5
Obrázek: Mapa trasy 5, zdroj: uhelnesafari.cz

Jak se na uhelné safari dostat?

Na uhelné safari je zapotřebí se předem registrovat. Registrace účastníků probíhá přes internet a je spuštěna vždy na začátku daného měsíce. Pozor, o vyjížďky je velký zájem, proto je nezbytné udělat rezervaci co nejrychleji. Exkurze jsou zpoplatněné a je nutné uhradit danou částku předem. 

Pro exkurze platí také nařízení, jež je potřeba dodržet. Těmi jsou zákaz otevřené obuvi a domácích mazlíčků. Také se upozorňuje, že některé trasy nejsou vhodné pro děti mladší 12 let. Absolvování zážitkové vyjížďky se nedoporučuje těhotným ženám. 

Obrázek: doporučení k návštěvě uhelného safari
Uhelné safari – doporučení, zdroj: uhelnesafari.cz

Bezpečnostní pokyny

Exkurze probíhají v těžebních lokalitách, kde je zapotřebí dodržovat specifické obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy. V případě jejich porušení je průvodce oprávněn takového účastníka z exkurze vyloučit. Každý účastník před absolvováním projde bezpečnostním školením.

 • Bezpečné nastupování a vystupování z terénního vozidla
 • Používání ochranné přílby
 • Přísný zákaz pití alkoholických nápojů
 • Proškolený doprovod nezletilých účastníků přebírá odpovědnost za jejich chování v prostoru těžební lokality
 • Respektování pokynů průvodce
 • Nevzdalovat se od vozidla bez vědomí a souhlasu průvodce
 • Nepřibližovat se k velkostrojům
 • Nevstupovat do prostoru pásového dopravníku či se dotýkat jeho částí
 • Respektování zvukové signalizace

Uhelné safari

E-mail: safari@7group.cz
Web: www.uhelnesafari.cz

Exkurze probíhají

 • květen – září
 • Nutná rezervace předem, pouze online

Sraz účastníků

Václava Řezáče 315, 434 01 Most
(pokud není s účastníky domluveno jinak)