Menu

Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Most se zavazuje ke zpřístupnění webových stránek imostecko.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu

Webové stránky imostecko.cz jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nedostatečně přístupný obsah webových stránek

  • Některé zvolené barevné kombinace nejsou vzájemně dostatečně kontrastní (nevyhovují formálnímu požadavku na minimální hodnoty vzájemného kontrastu). Tato skutečnost může činit potíže se čtením textu zejména uživatelům s poruchami zraku. Protože dostatečný kontrast a čitelnost jsou ale dílem záležitostí subjektivní, doporučujeme v případě potřeby použít k úpravě kontrastu vhodné nástroje na straně klienta (rozšíření prohlížeče, nastavení operačního systému, eventuálně specializované programy třetích stran).
  • Některé grafické prvky nemusí mít definovány relevantní alternativní textové popisky. Toto se typicky týká případů, kdy grafický prvek slouží jako odkaz na webovou stránku, která je ale dostupná i prostřednictvím standardního textového odkazu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020 na základě posouzení provedeném třetí stranou.

Prohlášení bylo revidováno dne 23. 9. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Turistické informační centrum Most
+420 476 448 220/223, +420 774 105 314

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz