Menu

Plavání

Město Most nabízí možnost bazénů i velké množství přírodních koupališť.

Jezero Most

Rozsáhlá vodní plocha znovuzrozené krajiny s unikátní historií..

Jezero Most se nachází v severní části města Most v místech, kde původně stávalo historické město Most. To bylo ve druhé polovině dvacátého století kvůli zásobám uhlí nacházejících se pod městem zbouráno. V hnědouhelném dolu Ležáky se těžilo až do konce 90. let. Vytěžená jáma byla v novém tisíciletí zaplavena vodou. Nyní je vodní plocha lákadlem pro návštěvníky z okolí i z daleka, a to v jakoukoli roční dobu.

Zobrazit více