Menu

Vrchy a kopce Mostecka

Rozhlédněte se po okolí…

Most je obklopen z jedné strany Českým středohořím a z druhé Krušnými horami. Okolí Mostecka je situováno do západní části chráněné krajinné oblasti České středohoří, kam patří kopec Hněvín (Zámecká hora), Ressl, Široký vrch, Špičák, Zlatník, Želenický vrch, Bořeň, Milá a Písečný vrch. Kopce mezi Mostem a Bílinou jsou sopečného původu (tvořily se pod povrchem a byly postupně vytlačovány na povrch, nikoli aktivní sopkou na povrchu) a jsou často označovány za mostecké fonolity nebo znělce.

Zámecká hora (Hněvín)

Hora, na které stojí dominanta města Mostu hrad Hněvín patří k Českému středohoří. Tedy stejně, jako ostatní kopce a vrchy v této oblasti má sopečný původ a tvoří ji znělec. Na jejím vrcholu ve výšce 407 m. n. m. již od dob prvního osídlení města stávala dřevěná tvrz a později kamenný hrad. Ten byl během 30. leté války na popud vyděšených měšťanů zbořen (časté obléhání hradu) a na své místo se pak vrátil (již jako replika) až koncem 19. století, kdy sloužil pouze jako vyhlídkové místo.

Dodnes tak můžete tuto repliku původního kamenného hradu nad městem pozorovat a vyšplhat na jeho vyhlídkovou věž, ze které se vám nabídne dech beroucí rozhled nejen na město pod ní, ale i na Krušné hory a České středohoří. Útroby hradu nyní slouží jako občerstvení a ubytovací zařízení, naleznete zde i hvězdárnu a alchymistickou dílnu magistra Edwarda Kelleyho, který byl na hradě za vlády císaře Rudolfa II. vězněn a kde dle pověsti po nezdařilém útěku ukončil svůj život. Na úbočí Zámecké hory se obnovily vinice pocházející z dob středověku, na kterých se nyní pěstuje vinná réva pro výrobu košer vína. Více o hradu Hněvín naleznete zde.

Fotografie: vinice na Mostecku

Vrch Ressl

Ressl je zalesněný kopec o výšce 413 m. n. m. na západním okraji Mostu, který je oblíbeným místem pro pěší procházky, cyklistiku i houbaření. Nachází se zde naučné stezky pro malé i velké, které jsou plné zábavy a poznání. V roce 2023 přibyl v areálu i nový odpočinkový altán, který svým návštěvníkům poskytuje krásný výhled na město Most a jeho přilehlé okolí. Celý areál protíná síť různých stezek a cyklostezek. Jednou z nich je Green Runner – stezka v lesním terénu, kterou mohou využít běžci i cyklisté, kteří preferující náročnější terén. Areál je také značně využíván při konání různých sportovních událostí. Více o vrchu Ressl se dočtete zde.

Fotografie: Ressl

Vrch Šibeník (Šibeniční vrch)

Vrch se nachází v centru města a tvoří tak jeho tzv. zelené srdce. Lesopark o rozloze 60 hektarů se nachází v nadmořské výšce 320 metrů. Areál je hojně využíván obyvateli města k procházkám s rodinou či čtyřnohými parťáky. Naleznete zde naučnou stezku, dětská hřiště, Skatepark, workoutové hřiště, parkourové hřiště a od roku 2019 i Funpark – 3D lanové bludiště s vyhlídkovou věží a herními prvky pro děti.

Původ jeho názvu skutečně odráží fakt, že toto místo sloužilo v dřívějších dobách jako popraviště. Během válečných let byl vrch využíván jako vojenské cvičiště a také jako strategické místo pro obranu nedalekých chemických závodů, na které probíhaly nálety spojeneckých vojsk. Dnes tuto skutečnost připomíná maketa protiletadlového děla -flaku. Více informací o parku Šibeník naleznete zde.

Fotografie: Park Šibeník

Vrch Lajsník

Tento vrch o výšce 308 m. n. m. leží na kraji uhelné pánve a vznikl pravděpodobně společně s Krušnými horami. Díky jeho poloze je tak jeho původ úzce spojen právě s uhlím. Nad povrchem byly zásoby jílu a pod ním pak zásoby uhlí, které díky několika proměnným vzplály a daly tak vzniknout červenému porcelanitu, neboli vypálenému jílu, který se zde v minulosti hojně těžil. Po skončení těžby porcelanitu se vrch postupně zalesnil a nyní tak patří k několika zalesněným lokalitám, které ohraničují současné město Most.

Široký vrch

I tento vrch o výšce 386 m. n. m. spadá do Českého středohoří a je sopečného původu. Složením je tak Široký vrch znělcový lakolit. V současné době je vrch zalesněný a na jeho vrcholu naleznete ubytovací zařízení – hotel Širák. V jeho okolí vede množství lesních cestiček a pěšinek, které zde postupně vytvořili obyvatelé města chodící do areálu na pravidelné procházky.

Vrch Špičák

Nachází se 1,2 km severovýchodně od Mostu a na jeho vrchol vyšlapete až do výšky 399 m. n. m., odkud se vám odhalí zajímavý výhled na město a okolní kopce, Mosteckou pánev a Krušné hory. V kamenolomu, který se nachází na svahu vrchu, se v 16. století těžil znělec pro stavbu nedalekého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Tak jako ve středověku, i dnes se na jeho svazích pěstuje vinná réva. Současné vinice zde byly znovu založeny díky rekultivacím. Lahodná vína z těchto vinic můžete ochutnat v centru města ve Vinárně U Divocha, podnikové prodejně Českého vinařství Chrámce.

Vrch Špičák je významným nalezištěm minerálu natrolitu, nerostu ze skupiny zeolitů. Ty se nejčastěji vyskytují v dutinách a puklinách vulkanických hornin. Typicky je tvoří sloupcovité, nebo jehlicovité krystaly. Méně častý je výskyt celistvé formy tohoto nerostu. A právě ten lze nalézt právě v lomu na jihozápadním úbočí Špičáku a patří k 1 ze 2 lokalit výskytu, a patří také k těm nejvýznamnějším. Pokud se o tomto minerálu chcete dočíst více, podívejte se na tento facebookový příspěvek Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Fotografie: Výhledy Hájkovi

Vrch Zlatník

Je nejmohutnější ze skupiny mosteckých znělců o nadmořské výšce 522 metrů. Vrch upoutá rozložitým kupovitým tvarem se dvěma vrcholy oddělenými mělkým sedlem. Od 15. srpna 2017 je oblast tohoto vulkanického vrchu národní přírodní rezervací. Na jeho území se nacházejí mimořádné geologické a geomorfologické jevy, cenný ekosystém suchých doubrav na extrémním skalnatém stanovišti a rozmanitá flóra a fauna se zvláště chráněnými a ohroženými druhy.

Fotografie: Pohled na město Most

Vrch Bořeň

Tento skalní suk mezi Mostem a Bílinou čnějící do výšky 539 m. n. m. tvoří výraznou dominantu Českého středohoří. Je dokonce označován za jeho nejkrásnější vrch. Jeho tvar připomíná dle úhlu pohledu vždy něco jiného – lva, mamuta či hlavu obra. Na jeho úpatí vzniklo ve čtvrtohorách velké kamenné moře. Bořeň je horolezeckým terénem, nabízí stěnové spárové i komínové lezení. Existuje tu přibližně 400 cest všech obtížností.