Menu

Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vtelně

Vrcholně barokní památka postavená podle plánů architekta Oktaviána Broggia..

Kostel Povýšení sv. Kříže je vrcholně barokní stavbou dominující okraji městské části Vtelno. Byl postaven podle plánů architekta Oktaviána Broggia v letech 1736–1738. Tento svatostánek vyzívá k návštěvě již z dálky. Návštěvníci si zde mohou odpočinout na lavičkách ve stínu vzrostlých stromů, a to v kteroukoli denní či roční dobu. Nedaleko se nachází čtyři výklenkové kaple představujícího sedm bolestí Panny Marie a v jeho blízkém okolí naleznete barokní sochy sv. Floriána.

Kostel Povýšení sv. Kříže – vzhled

Jedná se o kostel jednolodní podélného půdorysu se třemi klenebními poli a pravoúhlým presbytářem, který reprezentuje spíše pozdní Broggiovu tvorbu oproštěnou od složitě vytvářených půdorysů a blížící se spíše klasicistnímu utváření prostoru. V západním průčelí je vsazena věž. Interiéru vévodí rámové oltáře vyhotovené převážně dílnou Franze Rottera z Loun, hlavního dodavatele sochařské a řezbářské výzdoby pro osecký klášter ve třetí čtvrtině 18. století. Hlavní oltářní obraz zdobí výjev Povýšení sv. Kříže, jeho rám je pozvedán letícími anděly. Na bočních oltářích je znázorněna kalvárie a Panna Marie s příbuzenstvem, na protějškovém oltáři pak Nanebevzetí Panny Marie. Na kůru můžeme vidět cenné klasicistní varhany (bohužel bez prospektových píšťal) z roku 1843 vyhotovené Františkem Fellerem z Libouchce, stavitelem původních velkých varhan kláštera v Oseku.

Sochy sv. Floriána v okolí kostela

V blízkosti kostela nalezneme dvě sochy sv. Floriána, z nichž ani jedna není na svém původním místě. Sv. Florián z roku 1739 stojící u kostela patří do okruhu jezeřské dílny J. A. Dietze. V 70. letech 20. století byl přemístěn z Kopist zničených v důsledku těžby hnědého uhlí. Světec je zobrazen tradičně při hašení miniaturního domu u svých nohou. Trojboký sokl s volutami, na němž je plastika umístěna, zdobí reliéfní postavy dalších světců, z nichž je identifikován pouze Jan Nepomucký.

Druhou sochu sv. Floriána (KP) najde návštěvník u vtelenské fary. Tato barokní plastika je dnes druhotně osazena na hranolovém soklu s volutami a pochází z Chánova.

Více informací o kostelu naleznete zde.

Kde můžete památku vidět?

Na okraji městské části Vtelno, Most
Ke Kostelu, 434 01 Most

Exteriéry jsou volně přístupné, interiér kostela pouze v rámci bohoslužby každou neděli od 15:00 hodin

Dostupnost

Autem
Autobusem MHD – zastávka Most, Vtelno