Menu

Kašna se sochou lva v Mostě

Renesanční ozdoba 1. náměstí..

Kašna se sochou lva je jednou z několika málo přestěhovaných památek z královského města Most. Jedná se o renesanční kašnu, která je nyní ozdobou na 1. náměstí a takovým pomyslným středobodem města. Zdobí jej v každém ročním období – na jaře proutím a pentlemi, v zimních měsících zase vánočními dekoracemi a světýlky. V letních měsících poskytuje příjemné osvěžení a můžete v ní dokonce pozorovat korejské kapry či jiné rybky.

Audioprůvodce Mostem – Kašna na 1. náměstí

Původ kašny a stěhování

Kašna pochází z dílny kamenického mistra Vincence Petrasche a její vznik je datován rokem 1587. Pro první mostecké náměstí v královském městě Most ji nechali zbudovat tehdejší radní. Byla zde umístěna před severním průčelím radnice. Není známo, zda již od počátku měla kašna v jejím středu nějaký ozdobný prvek. Socha se lvem byla totiž přidána až roku 1729. Původní podobu si ale udržela pouze do roku 1881, kdy se zbourala renesanční radnice a na jejím místě vznikla budova soudu. Aby odpovídala tehdejším „moderním standardům“, byla částečně přetvořena a lví socha byla nahrazena fontánou s kovovými mísami. Socha byla provizorně uložena v muzeu. Tato podoba vydržela půl století, kdy se rozhodlo, že místo, na kterém stojí by bylo vhodné k umístění pomníku T. G. Masaryka. Kašna se tak přestěhovala do spodní části 2. náměstí, na kterém již v minulosti stávala jiná. Po přesunu byla uvedena do jejího původního stavu, včetně navrácení sochy se lvem a kamennými chrliči.

Potom ale přišlo rozhodnutí o likvidaci starého města a o záchraně několika památek, včetně renesanční kašny. V 70. letech 20. století tak byla z náměstí odstraněna a umístěna doprostřed panelové zástavby na tržnici v novém Městě. Bohužel zde byla vandaly několikrát zdevastována. Přesunutí na nové 1. náměstí ve středu města se dočkala až v roce 1999. Před přesunem musela být týmem restaurátorů rozebrána na jednotlivé díly a dopravena na své současné umístění, kde byla znovu, pod bedlivým dohledem odborníků, složena.

Kašna se sochou lva – vzhled

Kašna je vyrobena z oseckého pískovce a je pojata jakožto osmistěn, posazený na třech schodištních stupních. Její střed zdobí plastika českého lva vztyčeného na zadních nohách a předními tlapami přidržujícího kartuši se znakem města Mostu. Lev se vypíná na kamenném sloupu, bohatě členěném oblouny a výžlabky a zdobeném akantovými listy a rozetami, se čtyřmi lvími hlavami jako chrliči vody na nárožích. Autorem originálu je sochař Jan Adam Dietz z Jezeří. Jak ale již bylo zmíněno, kašna byla několikrát poničena a znovu opravena. Proto na ní nyní není umístěn originál sochy lva, nýbrž tzv. výdusek z umělého kamene. Originál tohoto uměleckého díla byl renovován a je uložen v muzeu. Původní bohužel není ani sokl pod touto sochou, ten musel být také nahrazen. Poškození se ale nevyhne ani v této době, proto je pravidelně udržována a jsou na ní prováděny restaurátorské práce. Více informací naleznete zde.

Kde můžete památku vidět?

Na 1. náměstí v Mostě

Památka je volně přístupná

Dostupnost

Autem
Pěšky ulicí tř. Budovatelů do centra města
Autobusem či tramvají MHD – zastávka Most, 1. náměstí