Menu

Sloup sv. Jana Nepomuckého v Mostě

Kvalitní sochařské dílo dokládající popularitu kultu sv. Jana Nepomuckého ve starém Mostě..

Sousoší nechal roku 1719 ke cti českých patronů sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Vojtěcha postavit Michael Anton Laube, významný mostecký měšťan a sládek pivovaru v Kopistech. Celá sochařská výzdoba byla donedávna přisuzována sochaři Janu Adamu Dietzovi. Avšak při kontrolní prohlídce v únoru 2017 byla na soše sv. Jana Nepomuckého objevena sekaná signatura prokazující, že autorem této sochy je Franz Anton Kuen – Rakouský sochař evropského významu.

Původní umístění a stěhování na nové místo

Sousoší se původně nacházelo na II. náměstí ve starém Mostě, tzv. Minoritském. Bohužel i zde bylo dílo několikrát poničeno a muselo tak podstoupit různé restaurátorské práce. Avšak na rozdíl od ostatních přestěhovaných památek, se ze svého původního místa do likvidace starého města Most nikam nestěhovalo. Po likvidaci města byl ale zachráněn a přesunut na zahradu fary v Českých Zlatníkách. Dále se stěhoval až po třinácti letech, a to na své současné umístění ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Prostranství před kostelem tak zdobí dodnes.

Jediné další stěhování proběhlo vždy pouze z důvodu restaurátorských prací, kdy muselo být umělecké dílo například rozebráno na menší části a převezeno do dílny umělce k provedení oprav.

Sloup sv. Jana Nepomuckého se sochami zemských patronů – vzhled

Dvojstupňová architektura s konzolemi ve tvaru volut a kartušemi v dolním segmentu je završena římsou a sochou titulárního světce. Nad částí sloupu s postranními volutami jsou situovány sochy zemských patronů sv. Vojtěcha a sv. Václava. Uprostřed na čelní straně se nachází původně prosklená kamenná schránka určená pro atribut – jazyk, který k Janu Nepomuckému neodmyslitelně patří. Provedení dekorativních detailů určuje původ návrhu architektury do sféry vlivu litoměřického barokního stavitele Oktaviána Broggia. Kvalita sochařského zpracování především vrcholové sochy řadí tuto památku mezi přední díla svého druhu.

Více informací o této přesunuté památce se dozvíte zde.

Kde můžete památku vidět?

V areálu přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie na okraji města
Kostelní 289, 434 01 Most

Památka je volně přístupná

Dostupnost

Autem
Autobusem MHD – zastávka Most, Rico