Menu

Kostel sv. Ducha a barokní špitál v Mostě

Jediný svědek středověkého Mostu, který zůstal na svém původním místě..

Oba dva objekty jsou jedinými tady u nás, které po likvidaci královského města Most stále stojí na svém původním místě. Jsou totiž umístěny tak, že k nim plánovaná těžba nezasahovala. I proto bylo rozhodnuto, že k nim bude přesunut kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Ducha a barokní špitál tak k sobě získali další mosteckou památku a tvoří dodnes nerozdělitelnou trojici.

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Ducha je drobná gotická sakrální památka patřící k přilehlému areálu barokního špitálu. Na rozdíl od ostatních památek vyskytujících se v blízkosti přesunutého děkanského kostela je tento kostelík jednou z mála hmotných památek na starý Most, která zůstala na svém původním místě. Jedná se dokonce o svědka města středověkého. A tedy nejstarší dochovanou památkou v Mostě. Kostel z poloviny 14. století tvoří obdélná loď a presbytář s trojstěnným závěrem. Pozorovatele zaujmou především vysoká štíhlá okna se značně zostřenými vrcholky hrotitých oblouků. Zdobí je drobná kružba ve formě trojlistů, čtverlistů nebo plamínků. V interiéru můžeme obdivovat především raně barokní malovanou kruchtu (kůr) zdobenou florálními motivy. Na stropě lodi jsou pak zachované rovněž raně barokní dřevěné kazety s motivem slunce. Na jednom ze svorníků kleneb najdeme erb se znamením dvojitého kříže na půlměsíci patřící řádu  křížovníků Božího hrobu na Zderaze (ti zde měli od 14. století patronátní právo), na dalším svorníku pak beránka symbolizujícího Ježíše Krista. V současnosti se prostor hojně využívá k pořádání svatebních obřadů.

Více informací o kostelu naleznete zde.

Fotografie: Kostel sv. Ducha, Kostel sv. Ducha a barokní špitál
Kostel sv. Ducha

Barokní špitál

Špitál, jehož současná podoba pochází z roku 1723, přiléhá na kostel na severozápadě. Hlavní průčelí o pěti okenních osách člení patrová a korunní římsa. Nároží jsou zdobena pilastry, sdruženými pilastry je zvýrazněn i střed. Okna lemují štukové šambrány s římsou, v prvním patře navíc se zdůrazněným klenákem. Rovněž okna v bočním průčelí jsou zvýrazněna šambránami. Valbová střecha je kryta taškami. Uvnitř má špitál tři trakty a dlouhou střední chodbu, s klenutou křížovou klenbou s lunetami. Jednotlivé místnosti jsou klenuty křížovou klenbou. V současnosti je v budově špitálu restaurace a své zázemí zde má Národní památkový ústav.

Pokud Vás zajímá barokní špitál a jeho historie, více informací se dozvíte zde.

Fotografie: Kostel sv. Ducha a barokní špitál v popředí, za nimi Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel sv. Ducha a barokní špitál v popředí, za nimi Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kde můžete památku vidět?

V areálu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie na okraji města
Kostelní, 434 01 Most

Otevírací doba

Barokní špitál
v rámci otevírací doby restaurace

  • Ne – Po 11:00 – 22:00
  • Út – So 11:00 – 23:00

Web: www.uducha.cz

Kostel sv. Ducha
po domluvě s Národním památkovým ústavem

Web: www.npu.cz

Dostupnost

Autem
Autobusem MHD – zastávka Most, Děkanský kostel
Tramvají MHD – zastávka Most, Zimní stadion a dále pěšky přes most