Menu

Sousoší se sv. Janem Nepomuckým v Mostě

Ojedinělé symbolické ztvárnění svatojánské legendy..

Autor tohoto díla je sice neznámý, ale jeho hlavní sochařská výzdoba ukazuje na autorský okruh dílny Jana Adama Dietze z Jezeří. Barokní sousoší nyní naleznete v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je příjemným odpočinkovým místem pro návštěvníky z daleka, ale i okolí. Obklopeno je totiž několika lavičkami, vodním prvkem a krásnými květinami.

Památka, která se stěhovala

Barokní sousoší se stejně jako mnohé historické sochy, které v Mostě naleznete, několikrát stěhovalo. Stávalo u Jezerní brány a po jejím zboření bylo přemístěno na křižovatku ulic Jezerní, Soukenické a Na Ptáku. V průběhu likvidace starého města v 70. letech 20. století bylo rozebráno a uloženo v lapidáriu okresního muzea. Odtud bylo v roce 1978 převezeno do Vtelna, kde bylo po zrestaurování instalováno u kostela Povýšení svatého Kříže. Zde bylo několikrát poničeno ať už přírodními elementy, tak vandaly. Následovalo stěhování v roce 2006 do dílny umělce, jež navrátil sousoší jeho zapomenutou krásu. A tak mohlo nadejít stěhování poslední, a to na jaře roku 2008, kdy bylo umístěna na svém stávajícím místě – v areálu u děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Sousoší se sv. Janem Nepomuckým – vzhled

Sousoší se sv. Janem Nepomuckým, sv. Alžbětou Durynskou a sv. Karlem Boromejským je zhotoveno z pískovce v barokním stylu. Celkové kompozici díla dominuje ústřední dvoustupňový pilíř, na jeho čelní straně je zobrazen tekoucí proud řeky s pěti hvězdičkami v dolní časti. Výjev symbolizuje část legendy o Janu Nepomuckém, nad jehož tělem utonulým ve Vltavě se objevilo pět hvězdiček. Sousoší je završeno sochou světce klečícího v mohutné mušli na oblakové kupě. Po stranách pilíře se nacházejí hranolové podstavce završené v jednom případě sochou sv. Karla Boromejského a v druhém případě pak sochou sv. Alžběty. Oba tito světci se během svého života věnovali pomoci chudým a nemocným. Při konání dobrodiní jsou také v tomto případě zobrazeni. V rovině kompoziční i symbolické patří sousoší mezi nejpozoruhodnější v Čechách. Dlouhá desetiletí po jeho vystavění byla před ním každou středu zapalována lampa na počest sv. Jana Nepomuckého.

Více o sousoší se dozvíte zde.

Kde můžete památku vidět?

V areálu přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie na okraji města
Kostelní 289, 434 01 Most

Památka je volně přístupná

Dostupnost

Autem
Autobusem MHD – zastávka Most, Rico