Menu

Jarní vycházky

18. 4. – 28. 5. 2024

18. dubna – ZA JARNÍ KVĚTENOU HÁJŮ A STEPÍ VRCHU MILÁ

Průvodce Vít Joza, botanik OMGM.

Sraz v 16:30 hodin na parkovišti naproti kapličce ve středu obce Milá (https://mapy.cz/s/nohomutupu).

4. května – VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Průvodce Jaroslav Bažant, ornitolog OMGM.

Sraz pro účastníky je na odbočce Bečov-Milá, na severní straně Písečného vrchu. Součástí vycházky bude kroužkování ptáků. Doporučujeme si vzít dalekohled, svačinu a dobrou náladu!

28. května – ZA BEZOBRATLÝMI NA VRCHU BOŘEŇ

Průvodce Pavel Krásenský, ornitolog.

Cestou na vrchol Bořně budete hledat zajímavé druhy bezobratlých a seznámíte se základními boitopy a zajímavými druhy, které zde žijí.

Sraz v 16.30 hodin na parkovišti před Chatou Bořní.