Menu

Židovský hřbitov

kulturní památka v bývalé obci Souš

Jako poslední upomínka na židovské spoluobčany zůstal v Mostě jen starý židovský hřbitov na soušské straně Hněvína.

Památkový areál židovského hřbitova v Mostě – Souši

Památková ochrana:

  • kulturní památka rejst. č. ÚSKP 11289/5-5755

Volně přístupné
Nachází se v Mostě-Souši, na úbočí vrchu s hradem Hněvín
Dostupnost: pěšky, automobil, kolo, MHD – BUS, TRAM (ke stanici „Souš“)

Areál židovského hřbitova, založeného v roce 1878, je významným dokladem existence mostecké židovské komunity. Kromě plochy hřbitova s náhrobky z let 1878-1970 ho tvoří velká zdobná obřadní síň a jednoduchá malá márnice, celek vymezuje ohradní zeď.

Protože za 2. světové války většina Židů (pokud nestačili včas emigrovat) zahynula, zůstal i hřbitov opuštěný a zchátralý, jeho ohrada spadla a všechny pomníky zarostly. Posléze bylo rozhodnuto místo znovu ohradit betonovými panely a dřeviny vykácet. V areálu hřbitova se nachází centrální památník padlým vojákům z 1. světové války. Ve spodní, novější části hřbitova se nachází hrob letce z 2. světové války Julia Finka, pohřbeného zde v roce 1970. Součástí ohradní zdi z vnitřní strany hřbitova je kolumbárium, které prosadil (oproti židovským zvyklostem pohřbívání) začátkem 20. století soudce dr. Josef Spitz, jenž stál v čele židovské obce 28 let. Právě dr. Josef Spitz byl jako první Žid po smrti roku 1914 dle svého přání zpopelněn a jeho urna byla uložena v kolumbáriu soušského hřbitova. Na náhrobcích najdeme jména kdysi významných Mostečanů, mezi nimiž je mnoho obchodníků, lékařů i rabínů, z nichž posledním byl dr. Michael Halbersten, zesnulý v roce 1936.

Židovský hřbitov byl roku 1996 zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.