Menu

Návštěvní řád území jezera Most

U jezera Most je třeba dodržovat pravidla..

Od soboty 12. září 2020 bude veřejnosti zpřístupněno jezero Most. Přístup k němu bude celoroční a volný. Při vstupu do území bude nutné dodržovat pravidla, která definuje návštěvní řád.

 • Koupání a veškeré rekreační a sportovní aktivity na vodní ploše jezera Most jsou na vlastní nebezpečí.
 • Zakázáno je vstupovat do vody mimo pláže a mola.
 • Na pláže na jižních svazích je zakázáno vstupovat se psy a jinými zvířaty, neplatí to ovšem pro vodicí a asistenční psy. Chovatelé psů však nemusejí být zklamáni, protože u jezera jsou tři místa, která slouží přímo jako pláže pro psy.
 • Jelikož jsou pod vodou umístěné kamenné vlnolamy, je zakázáno skákat do vody.
 • Nesmí se manipulovat se zařízením areálu a vodního díla včetně mol a ekomol pro hnízdění ptáků nebo je poškozovat, ukládat jakýkoli odpad a znečišťovat území.
 • Vodní plochu je zakázáno užívat k plavbě motorových vozidel včetně vodních skútrů.
 • Parkovat je možné pouze na vyhrazených plochách a k jízdě na kole využívat pouze účelové komunikace.
 • Zakázáno je rybařit a lovit zvěř.
 • Do porostů není možné vjíždět na koních nebo je plavit v jezeře.
 • U jezera také není možné tábořit, stanovat a rozdělávat ohně.
 • Do území jezera je zakázáno vnášet hořlaviny, jedovaté látky, alkohol, drogy, výbušniny, pyrotechniku, zbraně a jiné nebezpečné předměty.

Návštěvní řád je pro návštěvníky umístěn i v areálu jezera.

Návštěvní řád území jezera Most plakát
Návštěvní řád jezera Most
Video: čtyřnozí mazlíčci musí také dodržovat pravidla
Vizualizace budoucí podoby areálu plakát
Vizualizace jezera Most

Jezero Most

Jezero je pod správou společnosti Diamo

Tel.: +420 487 894 111
E-mail: diamo@diamo.cz
Web: www.diamo.cz

Zajištění povolení k vjezdu vozidla k jezeru

E-mail: Seidl@ko.pku.cz

Poskytování služeb v areálu zajišťují Technické služby města Most

Web: www.tsmost.cz

Otevírací doba

Areál je volně přístupný.

Stánky s občerstvením

 • Lagarto – Encore jezero Most
  so – ne: 9:00 – 20:00
 • Plzeňský restaurant – Bistro jezero Most
  so – ne: 11:00 – 17:00
 • Bonmomo
  Po – Ne: 9:00 – 20:00

Dostupnost

Autem
Autobusem MHD č. 16 – zastávka Most, jezero Most