Menu

Městské divadlo v Mostě

Kulturní zážitek, zábava a jedinečná architektura..

Historie divadla ve starém městě Most

Historie profesionálního divadla v Mostě se začala psát 30. září roku 1911, kdy tu byla slavnostně otevřena secesní divadelní budova, postavená podle projektu známého vídeňského architekta Alexandra Grafa. Zpočátku byl program mostecké scény německý a tvořila jej představení převážně operní a operetní. Po vzniku samostatné Československé republiky však začaly v Mostě pravidelně hostovat také soubory české. Tato praxe trvala až do obsazení pohraničí německými vojsky v říjnu roku 1938.

Historická budova mosteckého divadla sloužila svému účelu až do konce roku 1979. V říjnu roku 1982 bylo divadlo jako jedna z posledních budov v bouraném městě srovnáno se zemí. Soubor působil téměř šest let v provizorních podmínkách kulturního střediska Máj v novém Mostě (současné Divadlo rozmanitostí).

Městské divadlo v novém městě Most – historie a současnost

V roce 1985 byla v Mostě otevřena nová divadelní budova, navržená ostravským architektem Ivo Klimešem. Divadlo je řešeno jako nepravidelná šestiúhelná plastika, jejíž obvodové stěny se plynule propojují a modelují hmotu hlubokým reliéfem ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Jeho hlediště pojme pět set diváků a scéna je vybavena moderní jevištní technologií a technikou. Budova divadla je situována v centru města v těsné blízkosti mosteckého 1. náměstí. Před vstupem do budovy je umístěna fontána Stanislava Hanzíka a uvnitř naleznete dva obdivuhodné skleněné lustry, které jsou dílem René Roubíčka.

Městské divadlo v Mostě disponuje stálým divadelním souborem a různorodým repertoárem. Odehrávají se zde již známá a lety ověřená představení, ale také se zkouší a odehrávají nová a nová premiérová představení. Divadlo ale neslouží pouze hraní, jeho prostory jsou často využívány i ke kulturním akcím a výstavám. Každoročně se právě zde koná i oblíbený festival Young for young. Divadelní soubor také vyjíždí do různých měst po České republice. Další z pravidelných akcí je Divadelní léto na Hněvíně, kdy se na hradě Hněvín na letní scéně odehrávají vždy po určitou dobu v letní sezoně večerní divadelní představení.

Pokud tedy chcete opravdu kvalitní kulturní zážitek, tak zavítejte do Městského divadla v Mostě na některé z jejich poutavých představení.

Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o.

Divadelní 15, 434 01 Most
Tel.: +420 476 446 611, +420 777 313 450
E-mail: info@divadlo-most.cz
Web: www.divadlo-most.cz

Otevírací doba pokladny

  • Po – Pá 8:00 – 18:00
  • ostatní den vždy 1 hodinu před představením
  • Tel.: +420 777 313 390

Dostupnost

Autem
Autobusem MHD – zastávka Most, Dům peněžnictví