Menu

Most do minulosti

Přeneste se s námi do minulosti Mostecka. Mapa představuje shrnutí poměrně radikálních změn, které Mostecko v novodobých dějinách postihly..

V mapě můžete najít tyto informace:

  • současné administrativní a územní hranice (obce, katastry);
  • české a německé názvy obcí, jejich částí a osad umístěných nad jejich centry cca ve 30. letech 20. století, kdy většina sídel ještě existovala;
  • fotografie, obrázky a pohlednice stručně okomentované a umístěné do místa jejich předpokládaného pořízení;
  • významnější stavební objekty (kostely, administrativní a správní budovy, školy, továrny apod.) kategorizované podle jejich účelu a existence;
  • uliční síť města Mostu s českými a německými názvy cca z 30. let 20. stol.;
  • aktuální uliční síť města Mostu.

Odkaz na mapu Most do Minulosti

Odkaz na mapu Starý Most v nás

Most do minulosti
Most do minulosti