Menu

Jiří Baláš

Mezi osobnosti, které se zapsaly do života města Mostu, patří i fotograf Jiří Baláš.

O životě

Narodil se v Brně, kde absolvoval i obecnou a střední školu a poté byl přijat na Vyšší průmyslovou školu chemickou, kterou zdárně ukončil roku 1957. Na sever Čech přišel za prací – jeho prvním zaměstnavatelem byly tehdejší Stalinovy závody v Záluží u Mostu. Sem se vrátil i po skončení základní vojenské služby v roce 1959, záhy zde pracoval jako vedoucí laboratoří vodního hospodářství.

Dva roky nato (v roce 1961) se stal pracovníkem odboru vodního hospodářství Okresního národního výboru v Mostě, později působil jako vedoucí tohoto oddělení. Z místa však musel po roce 1970 odejít, protože se netajil svými vyhraněnými názory na tehdejší politickou situaci. Opět se tedy vrátil ke své profesi vodohospodáře na Okresní vodohospodářskou správu a později do podniku Severočeské vodovody a kanalizace. Od roku 1986 tu pracoval jako vedoucí vodohospodářského dispečinku. Své profesi zůstal věrný celý život a dlužno říci, že byl ve svém oboru velkým odborníkem a uznávanou autoritou.