Menu

Most Film aneb Sportujeme dost!

Zapojte se do dalšího ročníku filmové soutěže…

Druhý ročník filmové soutěže pro děti a mladé dospělé je tady! Pokud rádi tvoříte krátká videa a chcete se o ně podělit s ostatními, pak neváhejte a zapojte se také. Natočte video propagující mostecký sport, přihlaste jej do soutěže a vyhrajte skvělé ceny.

Co vás čeká

Jak už napovídá samotný podtitul letošní filmové soutěže, úkolem soutěžících bude propagace mosteckého sportu. Tedy sportovních příležitostí, sportovních klubů, sportovních aktivit či konkrétních sportovních akcí. Přičemž podmínkou je, aby se jednalo o kluby, aktivity či akce konané a pořádané právě v Mostě. Své výtvory můžete zasílat již od středy 1. března a až do úterý 23. května 2023. Připraveny jsou dvě věkové kategorie – pro děti do 15 let a mladistvé a mladé dospělé do 20 let.

Soutěžní videa budou hodnocena jak laickou, tak i odbornou veřejností. Přičemž veřejnost bude mít možnost shlédnout na webových stránkách www.filmujmost.cz, kde bude zároveň probíhat i hlasování, a to od 29. 5. 10:00 hodin do 7. 6. 2023 do 24:00 hodin. Hodnotí se zejména obsahová náplň soutěžního videa, kvalita a nápaditost jeho zpracování. Autoři nejlépe ohodnocených děl v každé kategorii získají lákavé ceny. Vítěz veřejného hlasování získá voucher v hodnotě tří tisíc korun na odběr filmové techniky a vítěz vybraný odbornou porotou pak ve výši čtyř tisíc korun. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 14. června 2023 od 17:00 hodin ve Studiu3.

Plakát: Most Film
Plakát: Most Film

Podmínky soutěže

 • Soutěžní video označené jménem a příjmením soutěžícího a názvem videa musí soutěžící zaslat
  v požadovaném formátu prostřednictvím služby Úschovna na e-mail soutez@mesto-most.cz společně se zasláním přihlášky (viz dokument níže).
 • Přihláška obsahuje povinné údaje, jimiž jsou: jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, e-mailová adresa, telefon, délka stopáže přihlašovaného videa a jeho název.
 • Všechny osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. V případě osob mladších 15 let pak může učinit veškeré úkony související s přihlašováním do soutěže pouze jeho zákonný zástupce
 • Zaslaná videa musejí mít stopáž od 60 do 90 vteřin včetně. Video musí být zasláno ve formátu MP4 (1920×1080) a natočeno na šířku.
 • Počet videí zaslaných jedním soutěžícím není nijak omezen.
 • Za obrazový a zvukový obsah soutěžního videa odpovídá soutěžící.
 • Pokud bude na poskytnutém soutěžním videu použita hudba, soutěžící zasláním přihlášky a videa
  do soutěže prohlašuje, že disponuje souhlasem (licencí) k jejímu použití. Je možné využít bezplatnou
  nabídku hudby, která je k dispozici zde.
 • Soutěžní video nesmí žádným způsobem porušovat autorská práva jiných osob.
 • Soutěžní video nesmí být v rozporu s dobrými mravy či morálními a etickými zásadami.