Menu

Oslavy výročí 100 let od vzniku Československa

26. května 2018, Děkanský kostel v Mostě

Co Vás čeká?

Pro návštěvníky je připraven nabytý program jak u Děkanského kostela, tak i v Oblastním muzeu. Dopoledne budou návštěvníci moci pozorovat skauty a sokoly, navštívit kabarety nebo nakupovat na dobovém tržišti. To vše za doprovodu Hašlerových písniček. Proběhne zde také prohlídka stacionární bojové techniky a vojska s československými legionáři a vojáky.Hlavní částí programu je bitva o Most, která se uskuteční odpoledne u rybníčku u Děkanského kostela.

Autobusová doprava zajištěna kyvadlově (jízdní řád naleznete pod článkem)

Upozorňujeme, že pokud plánujete dorazit vlastním vozem, tak pamatujte na to, že most ke kostelu nebude uzavřen, ale za mostem nebude možné parkovat. V celém areálu děkanského kostela bude během konání akce zóna zákazu stání.

PROGRAM

HORNÍ PÓDIUM (u kostela)
13:00 Slavnostní zahájení za účasti Tomáše G. Masaryka
13:20-14:00 Staropražští pardálové (kapela)
14:00-14:30 Pražská galerka (kaskadérské divadlo) a ekvilibrista Rudy (cirkusové varieté)
14:30-16:00 Josef Švejk & C.a k. ŠRAML (hudebně-taneční pásmo)
16:00-17:00 Melody Gentlemen (swingový orchestr)

DOLNÍ PÓDIUM (u rybníka)
13:30-14:00 Josef Švejk & C.a k. ŠRAML (hudebně-taneční pásmo)
14:00-14:30 Štvanci (prvorepublikové jezdectvo)
14:30-15:00 Staročeská kapela (písně a kuplety)
15:00-15:30 Pražská galerka (kaskadérské divadlo) a ekvilibrista Rudy (cirkusové varieté)
15:30-16:00 Štvanci (prvorepublikové jezdectvo)
16:30-17:00 Josef Švejk & C.a k. ŠRAML (hudebně-taneční pásmo)
17:15-18:00 Bitva o Most 1918
18:30-20:30 Osudy dobrého vojáka Švejka (divadelní představení)

Osudové osmičky – výstava Oblastního muzea v Mostě, p. o.
Prohlídka kasáren č. p. 1283 – drobná výstava a komentovaný výklad.

Ukázka vojenských táborů | Občerstvení I Dobové kolotoče | Flašinetář
Fotokoutek | Dobový jarmark | Skauti Most – podsadový tábor a soutěže
Projížďky na koních | SVČ Most – soutěže a hry z období první republiky

Změna programu vyhrazena

Další informace na www.facebook.com/StatutarniMestoMost
www.mesto-most.cz

Kyvadlová doprava

KYVADLOVÁ DOPRAVA dne 26. 5. 2018 na akci Oslavy 100 let od vzniku Československé republiky
ZASTÁVKYO D J E Z D Y
R I C O11:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:2817:4317:5818:1318:2818:4318:5819:1319:2819:4319:5820:1320:28
Chomutovská12:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:0018:1518:3018:4519:0019:1519:3019:4520:0020:1520:30
Muzeum12:0112:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0114:1614:3114:4615:0115:1615:3115:4616:0116:1616:3116:4617:0117:1617:3117:4618:0118:1618:3118:4619:0119:1619:3119:4620:0120:1620:31
U kasáren12:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:4818:0318:1818:3318:4819:0319:1819:3319:4820:0320:1820:33
J.Skupy12:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0414:1914:3414:4915:0415:1915:3415:4916:0416:1916:3416:4917:0417:1917:3417:4918:0418:1918:3418:4919:0419:1919:3419:4920:0420:1920:34
OD PRIOR
přestupní uzel
příjezd12:0612:2112:3612:5113:0613:2113:3613:5114:0614:2114:3614:5115:0615:2115:3615:5116:0616:2116:3616:5117:0617:2117:3617:5118:0618:2118:3618:5119:0619:2119:3619:5120:0620:2120:36
odjezd12:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:5518:1018:2518:4018:5519:1019:2519:4019:5520:1020:2520:40
Sportovní hala12:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:2614:4114:5615:1115:2615:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4117:5618:1118:2618:4118:5619:1119:2619:4119:5620:1120:2620:41
Zimní stadion12:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:2714:4214:5715:1215:2715:4215:5716:1216:2716:4216:5717:1217:2717:4217:5718:1218:2718:4218:5719:1219:2719:4219:5720:1220:2720:42
R I C O12:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:2817:4317:5818:1318:2818:4318:5819:1319:2819:4319:5820:1320:2820:43
PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH ZDARMA; NÁSTUP VŠEMI DVEŘMI; NA VŠECH SPOJÍCH JSOU NASAZENA NÍZKOPODLAŽNÍ VOZIDLA

Místo konání

Areál děkanského kostela v Mostě

Dopravní omezení

Zastávky kyvadlové dopravy

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies